Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
122/TB-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB kiem tra cong tac phap che nam 2020.pdf 616.79 KB