Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 30 November 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4502/STP-XD&KTVBQPPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
GM Hoi thao tong ket doanh nghiep.pdf 607.43 KB