Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 December 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
40/CT-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
40_CT-TTg_02112020_3-signed.pdf 379.73 KB