Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 January 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
07/KH-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
07.Bieu kem theo KH CCHC 2021.docx 44 KB