Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 25 February 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
73/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu kem theo BC.pdf 688.88 KB