Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 1 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2809/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2809_QĐ_UBND_31_12_2020_1.pdf 787.38 KB