Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 1 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
81/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
81_QD-TTg_19012021_1-signed.pdf 2.98 MB