Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1011/STP-HCTP&BTTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
cvtl.docx 34.75 KB
cvtlsignedsigned.pdf 835.72 KB
km1860001.pdf 2.46 MB