Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
65/KH-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH ra soat NQ do HDND tinh ban hanh.pdf 612.9 KB