Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 2 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1913/STP-PBGDPL&TDTHPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
bieu mau bao cao 6 thang 2021 PBGDPL.rar 30.11 KB