Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 23 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2350/STP-HCTP&BTTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
119_17-06-2021_1.PDF 430.28 KB