Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 13 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2544/STP-HCTP&BTTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
thongtu052021ttbtpsignedsigned.pdf 602.42 KB