Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 14 July 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2534/HĐPHLN-TGPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
HĐPHLN-giai thich TB,TT TGPL.pdf 2.49 MB