Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 30 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
327/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc kem theo BC (2).doc 106.5 KB