Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 31 August 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1230/UBND-THNC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
3183.pdf 1.35 MB