Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3568/STP-HCTP&BTTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
3160.BTP-CNTT.pdf 5.8 MB