Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 30 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
129/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DS thi sinh thi vòng 2 . 2021.doc 79 KB