Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 15 November 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
213/QĐ-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2260384.zip 595.47 KB