Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 January 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
14/kH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
01. KH trien khai PBGDPL 2022.pdf 729.24 KB