Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
91/BC-HĐPH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc kem theo BC.xls 56 KB