Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 5 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
138/TGPL-HCTH
Ngày ban hành
Ngày ban hành