Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 30 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2617/STP-HCTP&BTTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
congvanhtcnttv3signedsigned.pdf 561.77 KB
phuluchtcnttcv3.doc 94.5 KB