Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 7 November 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
7812/STP-PBGDPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu mau thong tu 03 yeu cau bao cao.rar 34.97 KB