Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 30 December 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2608/QĐ-BTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QĐ 10 SKNB năm 2022_30.12 - final.docx 57.79 KB