Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 13 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
404/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành