Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
222/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sách BCVPL.doc 172.5 KB