Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 March 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
219/STP-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
26 bieu BCTK chinh thuc.xlsx 576.44 KB