Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

   Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 13/11/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 04-KH/CBSTP ngày 18/12/2020 của Chi bộ Sở Tư pháp về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Ngày 08/01/2012, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập với thành phần toàn thể đảng viên,Ủy viên Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia và quần chúng ưu tú của Sở Tư pháp.