Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021”; Kế hoạch số 95/KH-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện Ngày pháp luật tại Sở Tư pháp năm 2021. Hòa trong không khí của tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, sáng ngày 04/11/2021, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự và chỉ đạo buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp; Tham dự buổi tọa đàm, gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

     Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Pháp luật; đồng thời, đồng chí đã thông tin kết quả triển khai, thực hiện Ngày pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trong 10 năm qua: theo đó, trong những năm qua Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì đều đặn sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng, kịp thời quán triệt triển khai hàng nghìn lượt văn bản pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, để công chức, viên chức, người lao động qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; Cùng với hoạt động sinh hoạt Ngày pháp luật tập trung, hoạt động PBGDPL trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp được triển khai một cách bài bản, đạt hiệu quả tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Từ năm 2007 đến nay đã có trên 34.000 lượt người truy cập; Năm 2020 có thêm Trang thông tin PBGDPL tỉnh đi vào hoạt động, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được tăng cường, chất lượng tin bài ngày càng được nâng lên; Hệ thống văn phòng điện tử VNPT-iOffice của Sở Tư pháp giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở được kịp thời, chất lượng, hiệu quả rõ rệt.

ảnh tọa đàm NPL 1.JPG

     Thiết thực đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, lao động Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật gắn với nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, đặc biệt tăng cường các hoạt động PBGDPL trong thời gian cao điểm trong tháng 11/2021. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra nỗ lực hoàn hành tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021.

ảnh tọa đàm NPL 2.JPG

   Tại buổi Tọa đàm đồng chí Lương Văn Chuyền, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp đã phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2019 với những điểm sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: Tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động, tiền lương, chế độ thai sản; quy định về ngày nghỉ lễ, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động… Bên cạnh đó là các quy định về đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động… Thông qua buổi Tọa đàm, đã góp phần trang bị, bổ sung những quy định mới của Bộ luật Lao động sửa đổi để công chức, viên chức, lao động Sở Tư pháp xây dựng mối quan hệ làm việc hài hòa, ổn định và tiến bộ tại cơ quan, đơn vị; các đại biểu tham dự còn được xem video phóng sự tuyên truyền về kết quả triển khai, thực hiện công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021. Thông qua phóng sự, nhận thấy công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua ngày càng được quan tâm, coi trọng nhiều hơn ở các cấp, các ngành và thể hiện rõ hơn vai trò, tầm quan trong của công tác PBGDPL, góp phần phát huy vai trò và hiệu lực, hiệu quả của pháp luật để quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội. Tăng cường pháp chế ở cơ sở, thực hiện phương châm “ Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

          Tô Huệ