Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hòa chung cùng không khí cả nước tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023, sáng ngày 06/11/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Tọa đàm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023”. Tham dự buổi tọa đàm, gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Dương Công Luyện, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp đã triển khai Chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; các văn bản, chính sách pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh tới toàn thể công chức, viên chức, lao động Sở Tư pháp.

NPL23.jpg

Bên cạnh đó, nhằm đổi mới nội dung, hình thức, phương thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, tại buổi Tọa đàm Chi đoàn thanh niên Sở tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu pháp luật”, thông qua cuộc thi lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật mới được thông qua năm 2022 và năm 2023 có tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân và hoạt động phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

NPL233.jpg

Nhận thấy, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang ngày càng được quan tâm, coi trọng ở các cấp, các ngành và thể hiện rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL. Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tô Thị Huệ