Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tư pháp triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

    Ngày 07/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2025. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

     Năm 2020,Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 62 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật( bằng 119% so với cùng kỳ năm 2019); góp ý 319 dự thảo văn bản (bằng 130% so với năm 2019); kiểm tra theo thẩm quyền 11/11 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra đối với 39/39 văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

     Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật được kiện toàn thường xuyên, hiện toàn tỉnh có 326 cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL tại các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Tổ chức 16 hội nghị tại cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 2.435 đại  biểu tham dự. Cấp phát 13 đầu sách pháp luật cho 200 tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, phát hành 40.000 tờ gấp pháp luật, 6.260 sách hướng dẫn nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác tư pháp.

Các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 2.614/3.483 vụ việc, đạt tỉ lệ 75%, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019. Hướng dẫn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định cho 16/16 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020.

      Công tác hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đáp ứng được yêu cầu của công dân, thực hiện nhập liệu, số hóa thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn Lạng Sơn đúng tiến độ. Trong năm đã thụ lý trên 2.000 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó, trên 1.900 hồ sơ trả sớm và đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trả sớm hẹn, đúng hẹn là 98,2%, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp được thực hiện tốt.

 

                                                     138079396_451368542663745_5389150807471520493_n.jpg

                                   Ảnh: Đồng chí Dương Xuân Huyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị

 

          Hoạt động trợ giúp lý được nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thụ lý 490 vụ việc bằng 121% so với cùng kỳ năm 2019; tổ chức 57 cuộc truyền thông về TGPL tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, tổng số người tham dự đạt: 2.029 người.

          Phòng công chứng số 1 đã thực hiện Công chứng 2.179 hợp đồng, giao dịch, 317 việc chứng thực, tổng phí công chứng thu được là 830.959.000 đồng, nộp Ngân sách nhà nước là 207.739.750 đồng; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá thành 21 cuộc với tổng trị giá tài sản bán được là: 88.991.636.000 đồng.

          Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện thường xuyên, năm 2020 đã thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 19 đơn vị; tỷ lệ xử lý đơn thư đạt 100%.

          Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác Tư pháp năm 2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác Tư pháp trong thời gian tới. Năm 2021, Ngành Tư pháp chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, phấn đấu kiểm tra đạt 100% VBQPPL được ban hành trong năm; đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tiếp tục tổ chức có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành công ở cơ sở đạt 80% trở lên…

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trong năm qua, đồng chí cũng nêu ra những hạn chế cần khắc phục trong năm 2021.

          Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: trong thời gian tới Ngành Tư pháp cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL, nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL. Đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp…

 

                                                      136507209_124225249520367_2026576016479619438_n.jpg

                                                                   Ảnh: Các cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen

 

                                                       138398542_311870086892087_8378843629771797041_n.jpg

                                                                      Ảnh: Các Phòng, đơn vị ký giao ước thi đua ngành Tư pháp

 

          Nhân dịp này, Sở Tư pháp công bố và trao các quyết định khen thưởng, gồm: 01 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 6 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 7 tập thể, 35 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; 13 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”./.

                                                                                   Lương Văn Chuyền