Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn trực tuyến Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp Quốc về vấn đề quốc tịch và hộ tịch

Ngày 15/11/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tuyến với Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tập huấn Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) của Liên Hợp Quốc về vấn đề quốc tịch và hộ tịch. Tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chủ trì, tham dự tại điểm cầu trung ương có đại điện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đại diện UNHCR.

 Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện Lãnh đạo Sở Tư Pháp, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và công chức tư pháp-hộ tịch của một số xã trên địa bàn huyện Lộc Bình, Cao Lộc.