Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

          Theo Quyết định này trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 103 xã khu vực I, 8 xã khu vực II và 88 xã khu vực III (trừ xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng), cụ thể như sau:

TT

TÊN TỈNH, HUYỆN, XÃ

Thuộc khu vực

 

TỈNH LẠNG SƠN

 

I

Huyện Bắc Sơn

 

1

Thị trấn Bắc Sơn

I

2

Xã Long Đống

II

3

Xã Bắc Quỳnh

I

4

Xã Hưng Vũ

I

5

Xã Chiêu Vũ

I

6

Xã Trấn Yên

III

7

Xã Vũ Lăng

I

8

Xã Nhất Hòa

III

9

Xã Nhất Tiến

I

10

Xã Tân Thành

III

11

Xã Vũ Lễ

I

12

Xã Vũ Sơn

I

13

Xã Chiến Thắng

I

14

Xã Đồng Ý

I

15

Xã Vạn Thủy

III

16

Xã Tân Tri

III

17

Xã Tân Hương

III

18

Xã Tân Lập

I

II

Huyện Bình Gia

 

1

Thị trấn Bình Gia

I

2

Xã Tân Văn

I

3

Xã Hoàng Văn Thụ

I

4

Xã Mông Ân

I

5

Xã Bình La

I

6

Xã Vĩnh Yên

I

7

Xã Hồng Thái

I

8

Xã Minh Khai

III

9

Xã Hồng Phong

III

10

Xã Hoa Thám

III

11

Xã Hưng Đạo

III

12

Xã Quý Hòa

III

13

Xã Quang Trung

III

14

Xã Thiện Thuật

III

15

Xã Hòa Bình

III

16

Xã Tân Hòa

III

17

Xã Thiện Long

III

18

Xã Thiện Hòa

III

19

Xã Yên Lỗ

III

III

Huyện Cao Lộc

 

1

TT. Cao Lộc

I

2

TT Đồng Đăng

I

3

Xã Tân Thành

I

4

Xã Hải Yến

I

5

Xã Yên Trạch

I

6

Xã Hồng Phong

I

7

Xã Gia Cát

I

8

Xã Hợp Thành

I

9

 Xã Bảo Lâm

I

10

 Xã Thụy Hùng

I

11

Xã Tân Liên

I

12

 Xã Xuất Lễ

I

13

 Xã Cao Lâu

II

14

Xã  Thạch Đạn

III

15

 Xã Thanh Lòa

III

16

  Xã Lộc Yên

III

17

  Xã Phú Xá

III

18

Xã  Bình Trung

III

19

Xã Xuân Long

III

20

 Xã  Hòa Cư

III

21

 Xã Công Sơn

III

22

 Xã Mẫu Sơn

III

IV

Huyện Chi Lăng

 

1

Thị trấn Đồng Mỏ

I

2

Thị trấn Chi Lăng

I

3

Xã Chi Lăng

I

4

Xã Mai Sao

I

5

Xã Gia Lộc

I

6

Xã Hòa Bình

I

7

Xã Bằng Mạc

I

8

Xã Vạn Linh

I

9

Xã Y Tịch

I

10

Xã Nhân Lý

I

11

Xã Quan Sơn

II

12

Xã Thượng Cường

II

13

Xã Chiến Thắng

III

14

Xã Bắc Thủy

III

15

Xã Bằng Hữu

III

16

Xã Vân Thủy

III

17

Xã Vân An

III

18

Xã Lâm Sơn

III

19

Xã Liên Sơn

III

20

Xã Hữu Kiên

III

V

Huyện Đình Lập

 

1

Thị trấn Đình Lập

I

2

Thị trấn Nông Trường Thái Bình

I

3

Xã Thái Bình

III

4

Xã Lâm Ca

III

5

Xã Đồng Thắng

III

6

Xã Cường Lợi

I

7

Xã Châu Sơn

III

8

Xã Bắc Lãng

I

9

Xã Đình Lập

I

10

Xã Bính Xá

I

11

Xã Kiên Mộc

I

12

Xã Bắc Xa

I

VI

Huyện Hữu Lũng

 

1

Thị trấn Hữu Lũng

I

2

Xã Đồng Tân

I

3

Xã Sơn Hà

I

4

Xã Minh Sơn

I

5

Xã Minh Hòa

I

6

Xã Cai Kinh

I

7

Xã Hòa Lạc

I

8

Xã Hồ Sơn

I

9

Xã Tân Thành

I

10

Xã Nhật Tiến

I

11

Xã Minh Tiến

I

12

Xã Vân Nham

I

13

Xã Yên Vượng

I

14

Xã Đồng Tiến

II

15

Xã Hòa Sơn

II

16

Xã Yên Sơn

III

17

Xã Hòa Thắng

III

18

Thanh Sơn

III

19

Xã Yên Bình

III

20

Xã Hòa Bình

III

21

Xã Quyết Thắng

III

22

Xã Thiện Tân

III

23

Xã Hữu Liên

III

VII

Huyện Lộc Bình

 

1

TT Lộc Bình

I

2

TT Na Dương

I

3

Xã Khuất Xá

I

4

Xã Yên Khoái

I

5

Xã Tú Đoạn

I

6

Xã Khánh Xuân

I

7

Xã Đồng Bục

I

8

Xã Hữu Khánh

I

9

Xã Tú Mịch

I

10

Xã Hữu Lân

III

11

Xã Đông Quan

III

12

Xã Thống Nhất

III

13

Xã Mẫu Sơn

III

14

Xã Nam Quan

III

15

Xã Lợi Bác

III

16

Xuân Dương

III

17

Xã Tĩnh Bắc

III

18

Xã Tam Gia

III

19

Xã Minh Hiệp

III

20

Xã Ái Quốc

III

21

Xã Sàn Viên

III

VIII

Huyện Tràng Định

 

1

Thị trấn Thất Khê

I

2

Xã Tri Phương

I

3

Xã Đại Đồng

I

4

Xã Chi Lăng

I

5

Xã Quốc Khánh

I

6

Xã Quốc Việt

I

7

Xã Đề Thám

I

8

Xã Hùng Sơn

I

9

Xã Cao Minh

I

10

Xã Kháng Chiến

II

11

Xã Đội Cấn

I

12

Xã Hùng Việt

III

13

 Xã Tân Minh

III

14

 Xã Đào Viên

III

15

 Xã Tân Tiến

III

16

 Xã Chí Minh

III

17

 Xã Kim Đồng

III

18

 Xã Đoàn Kết

III

19

 Xã Vĩnh Tiến

III

20

 Xã Trung Thành

III

21

 Xã Tân Yên

III

22

 Xã Khánh Long

III

IX

Huyện Văn Lãng

 

1

Xã Bắc La

III

2

Xã Thành Hòa

III

3

Xã Hội Hoan

III

4

Xã Gia Miễn

III

5

Xã Hồng Thái

III

6

Xã Nhạc Kỳ

III

7

Xã Tân Tác

III

8

Xã Thụy Hùng

III

9

Xã Thanh Long

I

10

Xã Hoàng Việt

I

11

Xã Tân Thanh

I

12

Xã Tân Mỹ

I

13

Xã Hoàng Văn Thụ

I

14

Xã Bắc Việt

I

15

Xã Bắc Hùng

I

16

Xã Trùng Khánh

I

17

Thị trấn Na Sầm

I

X

Huyện Văn Quan

 

1

Xã Yên Phúc

I

2

Xã Bình Phúc

III

3

Xã Tân Đoàn

I

4

Xã Tràng Phái

I

5

Xã Điềm He

II

6

Xã Khánh Khê

III

7

Xã Đồng Giáp

III

8

Xã An Sơn

III

9

Xã Trấn Ninh

III

10

Xã Liên Hội

III

11

Xã Tú Xuyên

I

12

Xã Lương Năng

III

13

Xã Tri Lễ

III

14

 Xã Hữu Lễ

I

15

Xã Tràng Các

III

16

Xã Hòa Bình

III

17

Thị trấn Văn Quan

I

XI

TP. Lạng Sơn

 

1

P. Đông Kinh

I

2

P. Hoàng Văn Thụ

I

3

P. Vĩnh Trại

I

4

P. Tam Thanh

I

5

P. Chi Lăng

I

6

Xã Quảng Lạc

I

7

Xã Mai Pha

I

8

Xã Hoàng Đồng

I

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/06/2021 và thay thế Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành./.

Chu Thị Hương