Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019

   Theo đó, từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cụ thể:

   - Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

   + Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng

   + Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng

   + Năm 2023: Đủ 56 tuổi

   + Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng

   + Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng

   + Năm 2026: Đủ 57 tuổi

   + Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng

   + Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng

   + Năm 2029: Đủ 58 tuổi

   + Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng

   + Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng

   + Năm 2032: Đủ 59 tuổi

   + Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng

   + Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng

   + Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi

   - Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

   + Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng

   + Năm 2022: Đủ 60 tuổi 6 tháng

   + Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng

   + Năm 2024: Đủ 61 tuổi

   + Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng

   + Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng

   + Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng

   + Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

   Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì từ năm 2021 trở đi áp dụng theo nguyên tắc "Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường".

   Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao thì áp dụng theo nguyên tắc "Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường".

Tô Huệ