Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

 

    Ngày 18/6/2021, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

    Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTG ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn được quy định như sau:

    Thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là thôn thuộc đối tượng quy định (Các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên) và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

    - Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 30 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số nghèo).

    - Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 01 trong các tiêu chí sau:

    + Có trên 60% tỷ tệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của thôn;

    +  Chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có đường nhưng đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa;

    +  Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

    Quyết định số 433/QĐ -UBDT của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn có 94 thôn đặc biệt khó khăn. Cụ thể như sau:

TT

Tên huyện, xã, thôn

 

Tổng cộng: 94 thôn

I

Huyện Bắc Sơn

1

Xã Long Đống

 

Thôn Rạ Lá

 

Thôn Tân Tiến

 

Thôn Thủy Hội

 

Thôn Bản Thí

2

Xã Chiêu Vũ

 

Thôn Tân Kỳ

3

Xã Vũ Lăng

 

Thôn Bản Luông

4

Xã Nhất Tiến

 

Thôn Tiến Hậu

 

Thôn Nà Niệc

5

Xã Vũ Lễ

 

Thôn Lân Kẽm

6

Xã Tân Lập

 

Thôn Nà Cái

II

Huyện Bình Gia

1

Xã Tân Văn

 

Thôn Lân Khinh

 

Thôn Bản Đáp

 

Thôn Bản Nâng

2

Xã Bình La

 

Thôn Cốc Phường

3

Xã Vĩnh Yên

 

Thôn Vằng Mần

III

Huyện Cao Lộc

1

Xã Hợp Thành

 

Thôn Nà Ca

2

Xã Bảo Lâm

 

Thôn Kéo Có

 

Thôn Nà Ân

3

Xã Thụy Hùng

 

Thôn Nà Lại

4

Xã Tân Liên

 

Thôn Tam Nguyên-Trong Là

5

Xã Xuất Lễ

 

Thôn Ba Sơn

 

Thôn Tẩư Lìn

 

Thôn Tân Cương

6

Xã Cao Lâu

 

Thôn Sông Danh

 

Thôn Nà Thâm

 

Thôn Pò Phấy

IV

Huyện Chi Lăng

1

Thị trấn Đồng Mỏ

 

Thôn Lũng Cút

2

Xã Y Tịch

 

Thôn Thần Lãng

3

Xã Quan Sơn

 

Thôn Suối Cái

 

Thôn Củ Na

4

Xã Thượng Cường

 

Thôn Hợp Nhất

 

Thôn Nà Hoàng

V

Huyện Đình Lập

1

Thị trấn Đình Lập

 

Khu 7

2

TT Nông Trường Thái Bình

 

Khu 1

 

Khu 6

3

Xã Cường Lợi

 

Thôn Bản Xum

4

Xã Bắc Lãng

 

Thôn Khe Chòi

 

Thôn Khe Hả

5

Xã Đình Lập

 

Thôn Khe Pùng

 

Thôn Còn Áng

6

Xã Bính Xá

 

Thôn Còn Phiêng

 

Thôn Ngàn Chả

7

Xã Kiên Mộc

 

Thôn Bản Pìa

 

Thôn Bản Chạo

 

Thôn Bản Mục + Bn Táng

 

Thôn Bản Tùm

 

Thôn Khe Bủng

 

Thôn Hin Đăm

 

Thôn Khe Luồng

VI

Huyện Hữu Lũng

1

Xã Vân Nham

 

Thôn Trại Mới

 

Thôn Vận

 

Thôn Đầu Cầu

 

Thôn Bản Mới

2

Xã Yên Vượng

 

Cây Hồng - Mỏ Tối

3

Xã Đồng Tiến

 

Thôn Mỏ Ám

 

Đèo Cáo - Lân Chàm

4

Xã Hòa Sơn

 

Thôn Suối Trà

 

Thôn Đoàn Kết

 

Thôn Trại Dạ

VII

Huyện Lộc Bình

1

Thị trấn Lộc Bình

 

Khu Pò Mục

2

Xã Khuất Xá

 

Thôn Lải Ngòa

3

Xã Tú Mịch

 

Thôn Bản Luồng

 

Thôn Bản Rọoc

VIII

Huyện Tràng Định

1

Xã Quốc Khánh

 

Thôn Bản Di

 

Thôn Lũng Toòng

2

Xã Quốc Việt

 

Thôn Kéo Phấy

3

Xã Đề Thám

 

Thôn Khuổi Vai

 

Thôn Cốc Slầy

4

Xã Hùng Sơn

 

Thôn Bản Piềng

 

Thôn Bản Pioòng

5

Xã Cao Minh

 

Thôn Khuổi Vai

 

Thôn Kéo Danh

6

Xã Kháng Chiến

 

Thôn 2

 

Thôn 6

 

Thôn 1

IX

Huyện Văn Lãng

1

Xã Thanh Long

 

Thôn Nà Phân

 

Thôn Nà Vạc

2

Xã Hoàng Việt

 

Thôn Bản Ỏ

 

Thôn Tà Piạc

3

Xã Tân Mỹ

 

Thôn Khun Đẩy

4

Xã Bắc Việt

 

Thôn Khun Gioong

5

Xã Bắc Hùng

 

Thôn Nà Là

 

Thôn Đồng Tân

X

Huyện Văn Quan

1

Xã Yên Phúc

 

Thôn Nam

 

Thôn Tây A

2

Xã Điềm He

 

Thôn Bản Lải

 

Thôn Nà Bung

 

Thôn Nà Súng

 

Thôn Khun Pàu

 

Thôn Thống nhất

3

Xã Hữu Lễ

 

Thôn Bản Chặng

 

Thôn Bản Só

 

Thôn Nà Lùng

4

Thị trấn Văn Quan

 

Phố Nà Lộc

 

 

                                                                 Hoàng Thị Hải

                                                                  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước