Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Anh Tuấn)
Số hiệu 278/TB-SNV Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 16/12/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả