Ngày 11/11/2020, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về chứng thực, hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định 120/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai tại UBND xã Nhật Tiến thành phần 150 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã; Bí thư hoặc phó bí thư, Trưởng hoặc phó trưởng Ban công tác Mặt trận, Công an viên, Thôn đội trưởng, Bí thư hoặc phó Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch các Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội nông dân các thôn; đại diện 20 đại biểu đại diện hộ gia đình của xã Nhật Tiến và xã Minh Tiến.