Ngày 25/10/2023, huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hữu Liên cho 98 đại biểu gồm: Đại biểu xã gồm: Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp-hộ tịch, Trưởng hoặc phó công an và đại diện đoàn thể xã; Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận; Chi hội trưởng hoặc chi hội phó các chi Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; đại diện hộ gia đình.