Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 18 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
60/TB-TGPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
3 Thong bao lua chon luat su 2018.doc 56.5 KB