Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 11 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
56/TB-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
chi tra tin bai quy I nam 2020.xls 78 KB