Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 1 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
16/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH cong tac kiem tra ra soat nam 2021.pdf 997.73 KB