Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 16 October 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
345/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
345-ttg.signed.pdf 607.56 KB