Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người

   Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm nói chung cũng như tội phạm mua bán nguời nói riêng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội và toàn dân đối với công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/01/2021 về triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn, Sở đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 15/01/2021 về thực hiện công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán  người năm 2021; Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 06/5/2021 về Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030.

ảnh hội nghị MBN 2.jpg

   Để triển khai công tác phòng, chống mua bán người đạt hiệu quả tích cực, ngày 02 và 03/11/2021, tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và 01 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người. Với sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo Cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, CBCC  xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các tổ chức, đoàn thể thôn và đại diện các hộ gia đình có thân nhân thường xuyên xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động. Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Công Luyện, Báo cáo viên pháp luật tỉnh - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp truyền đạt các quy định của Luật phòng, chống mua bán người; quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm mua bán người, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; quy định về kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tổ chức trao đổi, thảo luận để nhận diện nguy cơ và dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Qua Hội nghị, các đại biểu sẽ tiếp tục là cầu nối trực tiếp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở. 

ảnh hội nghị  mua bán người 2.jpg

     Nhận thấy, công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được hiệu quả nhất định, góp phần kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi dần nạn mua bán người ra khỏi đời sống xã hội. Ðể tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong thời gian tới với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ngay tại cơ sở đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về việc tăng cường công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các tội phạm về mua bán người. Chú trọng tham mưu công tác PBGDPL với phương châm hướng về cơ sở, vận động người dân ở xã biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn tích cực tham gia chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào trong thực tiễn cuộc sống.

Tô Huệ