Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 98/KH-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---