Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyền sử dụng đất tại thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;
Số hiệu 26/TB-TTDVĐGTS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Quyền sử dụng đất thửa đất số 557; Tờ bản đồ số 38; Địa chỉ: Thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Diện tích 487,3 m; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn : 400,0 m2; đất rừng sản xuất : 87,3 m; Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: lâu dài; đất rừng sản xuất: đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 400,0 m; nhận chuyển nhượng đất được Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất : 87,3 m; Ghi chú thửa đất có 87,3 mđất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường QL 1A theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CX 727544, số vào sổ cấp GCN: CH - 00234 do UBND huyện Chi Lăng cấp ngày 01/10/2021.

                   Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp đảm bảo thu hồi nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.