Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyết định Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Lương Tuấn
Số hiệu 72/QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---