Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Lương Tuấn (thay đổi lần 1)
Số hiệu 102/TB-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---