Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v hướng dẫn rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa phê duyệt dữ liệu hộ tịch
Số hiệu 888 /STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---