Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 285/BC-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---