Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 431/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---